Kierownictwo - KPP Nowa Sól

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli

 

 

mł. insp. Grzegorz Karpiński


 

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli

 

 

nadkom. Robert Siemion