Kierownictwo - KPP Nowa Sól

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli

   Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli

mł. insp. Grzegorz Karpiński


 

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli

 

p.o. I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli

nadkom. Robert Siemion