Struktura - KPP Nowa Sól

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

67 - 100 NOWA SÓL

UL. PÓŁNOCNA 2.

telefon alarmowy 997, 112 (bezpłatne połączenia)

 

I. Kierownictwo

- sekretariat nr tel. 68 476 31 00

 

II. Wydział Kryminalny

- sekretariat nr tel. 68 476 31 50

- naczelnik - nr tel. 68 476 31 51

 

III. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

- sekretariat nr tel. 68 476 31 60

-  naczelnika - nr tel. 68 476 31 61

- z-ca naczelnika - nr tel. 68 476 31 62

1. Zespoł Techniki Kryminalistycznej - nr tel. 68 476 31 67

2. Zespoł PG (do walki z Przestępczością Gospodarczą) - nr tel. 68 476 31 64

 

III. Wydział Prewencji

- sekretariat nr tel. 68 476 31 20

- naczelnik - nr tel. 68 476 31 21

- zastępca naczelnika - nr tel. 68 476 31 22

1. Zespół Wykroczeń - nr tel. 68 476 31 24

2. Ogniwo Patrolowo-Interwencyjny - kierownik - nr tel. 68 476 31 17

3. Zespół Dyżurnych KPP Nowa Sól

- nr tel. 68 476 31 11 lub 997/112

4. Rewir Dzielnicowych I (miasto i gmina Nowa Sól)

- kierownik - nr tel. 68 476 31 31

 

IV. Wydział Ruchu Drogowego

- sekretariat nr tel. 68 476 3298

- naczelnik - nr tel. 68 476 31 46

 

V.Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

- nr tel. 68 476 31 27

 

VI. Jednoosobowe stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia

- nr tel. 68 476 31 70

 

VII. Zespół Zaopatrzenia i Księgowości

- nr tel. 68 476 31 74

 

VIII. Zespół do spraw Łączności i Informatyki

- nr tel. 68 476 31 96

 

IX. Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

- nr tel. 68 476 31 77

 

 

KOMISARIAT POLICJI

67-120 Kożuchów

ul. Wolności nr 9

telefon alarmowy 997, 112 (bezpłatne połączenia)

 

I. Kierownictwo

- sekretariat - nr tel. 68 355 58 00

- Komendant - nr tel. 68 355 58 01

- z-ca Komendanta - nr tel. 68 355 58 02

 

1. Zespół Kryminalny - nr tel. 68 355 58 30

 

2. Zespół Prewencji - nr tel. 68 355 58 20

 

3. Zespół Dzielnicowych - nr tel. 68 355 58 17