Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo „niechronionych uczestników ruchu drogowego”

Data publikacji 30.11.2016

Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli zwrócił się z inicjatywą budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Nowa Sól- Kożuchów. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W czwartek, 24 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, z inicjatywy Komendanta, insp. Sławomira Tomal odbyło się spotkanie, mające na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na odcinku Nowa Sól- Kożuchów drogi wojewódzkiej W-297. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Wójt Gminy Nowa Sól- Izabela Bojko, Burmistrz Miasta i Gminy Kożuchów- Paweł Jagasek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych. Komendant, mając na uwadze ruch pojazdów na tej drodze, który wynosi ok. 8000 pojazdów na dobę, a także wypadki śmiertelne i dużą liczbę kolizji na tym odcinku drogi, wyszedł z inicjatywą wybudowania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Nowa Sól- Kożuchów. Wszyscy uczestnicy tego spotkania wyrazili pełną aprobatę dla projektu oraz wykazali pełne zaangażowanie do jak najszybszego sposobu oddzielenia ruchu pieszych i kierujących rowerami od jezdni, na której brakuje utwardzonych poboczy. Dla każdego uczestnika zrozumiałe jest jak bardzo ważne i potrzebne jest wykonanie tego projektu. Głównym problemem dotyczącym jego realizacji jest pozyskanie środków pieniężnych, dlatego kolejne spotkanie przewidziane jest z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego, który również ma przychylne stanowisko do budowy ciągu pieszo- rowerowego. Rozwiązanie zaproponowane przez wszystkich uczestników spotkania wyraźnie poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierujących rowerami.

 

Sporządziła:

sierż. Justyna Sęczkowska

KPP Nowa Sól