Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne posiedzenie Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej za nami

Data publikacji 07.09.2017

Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli spotkał się z członkami Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej, aby omówić bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny w mieście za I półrocze 2017 roku. Spotkania z radnymi są okazją do określenia zasad wzajemnej współpracy i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa. 

Insp. Grzegorz Karpiński- Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli spotkał się z reprezentantami naszego miasta, aby omówić jakże ważny dla mieszkańców temat bezpieczeństwa. Komendant przedstawił informację za I półrocze 2017 roku odnośnie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w mieście, a następnie odpowiadał na zadawane pytania. Komendant Straży Miejskiej- Ryszard Podgórny podsumował pracę strażników miejskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa nowosolan, natomiast Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej- Czesław Młynarczyk omówił działania ratownicze strażaków. Aktywny udział w spotkaniu Komisji, która obradowała pod przewodnictwem Rafała Stachowiaka, brał Prezydent miasta Nowa Sól- Wadim Tyszkiewicz oraz Wiceprezydent- Jacek Milewski. Dobra współpraca z samorządowcami i docieranie do wszystkich mieszkańców powiatu to dla nowosolskiej Policji jeden z najważniejszych lokalnych priorytetów. Spotkania z radnymi mają na celu wypracowanie wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Podejmowane tematy i planowane koncepcje współpracy w dużej mierze opierały się na lokalnych planach i oczekiwaniach związanych z bezpieczeństwem. Walka z pseudograficiarzami to jeden z głownych wątków poruszanych na spotkaniu.

Obrady zostały poprzedzone miłym wyróżnieniem dla nowosolskich policjantów. Podczas komisji przedstawiciele Klubu Honorowego Dawcy Krwi „Mundurowi” przyjęli gratulacje za organizację i udział w zbiórce krwi, podczas której pomagano również radnemu, śp. Stanisławowi Wesołowskiemu.
 

st.sierż. Justyna Sęczkowska

KPP Nowa Sól